Lars-kortet

Lars-kortet

Ett mikrodatorkort har utvecklats för att kunna utgöra grunden för robotbyggare. Kortet går under namnet Lars-kortet och beskrivs väl i robotik-boken